Νοσήματα Αναπαραγωγικού Συστήματος (EN)

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΗΘΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

 

Laboratories:
Vet in Progress Plus
Service:
Porcines
Category:
Digestive Tract