Παθογόνοι Μικροοργανισμοί στο Σκύλο (ΕΝ)

Laboratories:
Vet in Progress Plus
Service:
Molecular Diagnostics
Category:
Real Time PCR Technique (Quantative PCR or Real Time PCR)