Ενδογενής ή Ιδιοσυστασιακή Αντοχή σε Αντιμικροβιακούς Παράγοντες (EN)

 

Αναφέρεται σε γενετικά καθορισμένα χαρακτηριστικά των μικροοργανισμών.

• Αφορά τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών.

• Προβλέψιμη αντοχή.

• Ανεξάρτητη από προηγηθείσα χορήγηση αντιβιοτικών.

Laboratories:
Vet in Progress Plus
Service:
Bacteriology - Mycology
Category:
Positive Urine Cultures