Ηπατοπάθειες – Προγνωστικοί/Προβλεπτικοί δείκτες

 

 

ΗΠΑΤΟΠΑΘΕΙΕΣ – ΠΡΟΓΝΩΣΙΚΟΙ/ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Ο στοχευμένος εργαστηριακός έλεγχος πέραν της χρησιμότητάς του στη διάγνωση των ηπατοπαθειών και στη διαχείριση του ασθενούς, παρέχει σημαντικές προγνωσικές πληροφορίες.

ΕΥΝΟΪΚΗ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

  • Μείωση της υπερχολερυθριναιμίας
  • Μείωση των συγκεντρώσεων ηπατικών ενζύμων. Αναφορικά με την ALT δυνατό να υπάρξει μείωση έως και 50% κάθε 3-4 ημέρες στο Σκύλο ενώ στη Γάτα δυνατόν να συμβεί νωρίτερα. Η τιμή της ALP μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται ως αποτέλεσμα ενδοηπατικής χολόστασης και επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα σε χρονικό διάστημα εβδομάδων.
  • Φυσιολογικές συγκεντρώσεις Γλυκόζης στον ορό.
  • Φυσιολογικοί χρόνοι PT και aPTT.
  • Αύξηση της συγκέντρωσης Αλβουμίνης στον ορό, η οποία δεν οφείλεται στην αφυδάτωση. Σε λοιμώδη νόσο, η Αλβουμίνη ελαττώνεται ως αρνητική πρωτεΐνη οξείας φάσης αλλά συγχρόνως η ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού δείχνει φυσιολογικές έως αυξημένες την απτοσφαιρίνη και την α1-αντιθρυψίνη.
  • Εάν είχε προηγηθεί μείωση των επιπέδων της Χοληστερόλης θα πρέπει να επανέλθουν εντός φυσιολογικών ορίων.

ΔΥΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΓΝΩΣΗ

  • Αύξηση και διατήρηση σε υψηλές τιμές των συγκεντρώσεων AST και ALT, γεγονός που δεικνύει σοβαρή ηπατοκυτταρική βλάβη.
  • Υπογλυκαιμία και παρατεταμένος PT σε χρόνια ηπατίτιδα.
  • Υποαλβουμιναιμία λόγω ελαττωμένης σύνθεσης σε συνδυασμό με μείωση και άλλων πρωτεϊνών οξείας φάσης κατά τη διενέργεια ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών ορού.

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Vet In Progress plus προσφέρουν ομάδα βιοχημικών αναλύσεων με τη σήμανση ΗΠΑΡ1 για τον  εργαστηριακό έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας.

Για την εξαγωγή αξιόπιστων αποτελεσμάτων θεωρείται αναγκαία η 12ωρη νηστεία για την αποφυγή αιμόλυσης και λιπαιμίας.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Κλινική Χημεία
Κατηγορία:
Ηπατοπάθειες – Προγνωστικοί/Προβλεπτικοί δείκτες