ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗH προάσπιση της υγείας των ζώων

H ανάγκη για αξιόπιστα & έγκυρα εργαστηριακά αποτελέσματα είναι επιτακτική
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ«Πιστοποιητικό Διαπίστευσης»

Κατά τη διαπίστευση χορηγείται στο εργαστήριο το ανάλογο πιστοποιητικό και το «επίσημο» πεδίο εφαρμογής της διαπίστευσης (scope of accreditation), το οποίο παρέχει λεπτομερώς τις αναλύσεις/δοκιμές για τις οποίες το εργαστήριο είναι διαπιστευμένο.

Το πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17025

Η διαπίστευση σύμφωνα με το πρότυπο αυτό προϋποθέτει ότι, εκτός από την εφαρμογή του συστήματος ποιότητας στο εργαστήριο, τηρούνται αυστηρές διαδικασίες που σχετίζονται με τεχνικά θέματα, ώστε να υπάρχουν έγκυρα ΚΑΙ συγκρίσιμα εργαστηριακά αποτελέσματα τόσο μέσω εσωτερικών όσο και εξωτερικών ποιοτικών ελέγχων.
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0179-1280x1280.jpg

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΟφέλη της εφαρμογής του συστήματος

Τα οφέλη λοιπόν από την εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος είναι:

• Αύξηση του κύρους του εργαστηρίου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.
• Έγκυρα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί ο πελάτης - εσωτερικός και εξωτερικός - να εμπιστευθεί.
• Αναγνώριση της ικανότητας του προσωπικού.
• Αναγνώριση των δυνατοτήτων του εξοπλισμού του εργαστηρίου.
• Η αποδοχή της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων και πιστοποιητικών από τις δημόσιες αρχές όλων των κρατών-μελών.
• Η προστασία του καταναλωτή

Τα αποτελέσματα που παράγονται από ένα Διαπιστευμένο Εργαστήριο έχουν νομική ισχύ και γίνονται αποδεκτά σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές περιβάλλον.
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0166-1280x1280.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-05.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-09.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-2.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-06.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-10.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-4.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-07.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-11.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-3.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-08.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/06/client-logo-12.png
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/03/client-logo-1.png
Πιστοποιητικά
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2023/12/CERT-GR_page-0001.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2023/12/DOC097_page-0001.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2023/12/DOC097_page-0002.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2023/12/DOC097_page-0003.jpg