ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣΕμπειρία & Εξειδίκευση

Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός υποχρεούται να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ΠΟΙΟΤΗΤΑΟ κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού

Η ποιότητα είναι ο κινητήριος μοχλός ανάπτυξης ενός οργανισμού και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του, στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων του και στην αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών του. Τα Συστήματα Διαχείρισης της Ποιότητας παρέχουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο κάθε οργανισμός μπορεί να μετρήσει και να βελτιώσει την απόδοσή του και τον τρόπο λειτουργίας του.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ (certification) είναι η Τεκμηρίωση από εγκεκριμένο (διαπιστευμένο) Φορέα ότι η Εταιρεία/Εργαστήριο διαθέτει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με κάποιο Πρότυπο, σχετικά με τις δραστηριότητες που ασκεί

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ (accreditation) είναι η Τεκμηρίωση από Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης ότι το Εργαστήριο/Υπηρεσία διαθέτει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και έχει την τεχνική επάρκεια για τις δραστηριότητες που ασκεί.
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2021/06/GOPR0183-1280x1280.jpg
Πιστοποιητικά
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2023/12/VET-IN-PROGRESS-PLUS-S.A.-9001-GR_page-0001.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2023/12/CERT-GR_page-0001.jpg