ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΙκανοποίηση του πελάτη

Η απόδειξη ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικών και τεκμηριωμένων διαδικασιών
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΕΛΟΤ EN ISO 9001: το πλέον διαδεδομένο διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο & τα οφέλη του

Το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001 θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας.

Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Εντούτοις καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται από οργανισμούς που εφαρμόζουν το πρότυπο σε ΟΛΕΣ (όπως στα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Vet in Progress plus) και όχι σε μεμονωμένες θέσεις ή δραστηριότητες

Τα οφέλη από την εφαρμογή και πιστοποίηση του εργαστηρίου, συμβάλλοντας στην καλύτερη εσωτερική οργάνωση και στον πληρέστερο αυτοέλεγχο, είναι:

• Η ικανοποίηση του πελάτη
• Η απόδειξη ότι η ποιότητα των παρεχομένων προϊόντων της δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα συστηματικών και τεκμηριωμένων διαδικασιών.
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2018/09/post_07-1280x1200.jpg

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΑυτοδιαδιδόμενα πρότυπα μέσω της συνεργασίας επιχειρήσεων

Σε ένα διεθνές οικονομικό περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από την αλλαγή νοοτροπίας των πελατών, οι οποίοι πλέον αποδίδουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα και στην αξιοπιστία των προϊόντων/υπηρεσιών, την αλματώδη αύξηση του ανταγωνισμού, την ευκολία διακίνησης ανάμεσα στις χώρες, αυξάνει συνεχώς η ανάγκη για προϊόντα και υπηρεσίες ανταγωνιστικά και διασφαλισμένα ποιοτικά.

Τέλος, τα πρότυπα της σειράς ISO 9001 έχουν καταστεί αυτοδιαδιδόμενα πρότυπα μέσω της συνεργασίας πιστοποιημένων επιχειρήσεων.

Πολλές επιχειρήσεις, όπως και εμείς, απαιτούν από τους προμηθευτές τους την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας προκειμένου να συνεργασθούν μαζί τους, με στόχο την επίτευξη της επιθυμητής αλυσίδας ποιότητας.
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2020/04/service-01-1280x1280.jpg
https://vetinprogress.gr/wp-content/uploads/2023/12/VET-IN-PROGRESS-PLUS-S.A.-9001-GR_page-0001.jpg