Επιστημονική Εκδήλωση – Βακτηριακές Λοιμώξεις στην Κτηνιατρική

prosklpngneo
slide01
slidel02b
slide03
slide04
slide05
slidek06
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

 

Εξελίξεις στον τομέα της διάγνωσης-αντιμετώπισης και η σχέση τους με την δημόσια υγεία
Φωτογραφίες από την Εκδήλωση