Ανθελμινθική Θεραπεία στη Γάτα

 

ESCCAP Guideline 01 Third Edition -July 2017

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την κατάταξη του ζώου σε μία από τις παραπάνω ομάδες συστήνεται εργαστηριακός έλεγχος ή απελμίνθωση τουλάχιστον 4 φορές ανά έτος. Μελέτες έχουν δείξει ότι η απελμίνθωση 1-3 φορές ανά έτος δεν προσφέρει ικανή προστασία.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΝΗΜΑΤΩΔΗ

Γάτες< 6 μηνών
Από την ηλικία των 3 εβδομάδων και κάθε 2 εβδομάδες έως τον απογαλακτισμό (fenbendazole, flubendazole, pyrantel). Μηνιαία απελμίνθωση είτε με την ίδια φαρμακευτική ουσία ή emodepside ή μία μακροκυκλική λακτόνη (milbemycin, moxidectin, selamectin) μέχρι την ηλικία των 6 μηνών.

Κυοφορία
Δεν παρατηρείται ενδομήτρια μόλυνση. Χορήγηση emodepside ή selamectin στο τέλος της κυοφορίας βοηθά στη προστασία της τοκετοομάδας κατά τη γαλουχία.

Γαλουχία
Για την αποφυγή μετάδοσης Toxocara cati  κατά την περίοδο της γαλουχίας συστήνεται η χορήγηση κατάλληλου ανθελμινθικού (emodepside, fenbendazole, febantel, flubendazole, pyrantel, μακροκυκλικές λακτόνες). Η θεραπεία λαμβάνει χώρα μία φορά και σε συνδυασμό με την προτεινόμενη για την τοκετοομάδα.

• Γάτες με υψηλό κίνδυνο μόλυνσης π.χ. γατοκομεία, συμμετοχή σε εκθέσεις κτλ.
Δύο θεραπείες: η πρώτη 4 εβδομάδες προ και η δεύτερη 2-4 εβδομάδες μετά του γεγονότος.

• Υπάρχουν στο περιβάλλον διαβίωσης παιδιά ή / και ανοσοκατεσταλμένα άτομα
Συστήνεται απελμίνθωση μία φορά το μήνα ή παρασιτολογική εξέταση κοπράνων μία φορά το μήνα και θεραπευτική αγωγή με βάση τα ευρήματα.

 

ΚΕΣΤΩΔΗ

Taenia taeniaeformis

Γάτες χωρίς επίβλεψη θα πρέπει να εξετάζονται κάθε 2-3 μήνες με παρασιτολογική εξέταση κοπράνων και ανάλογα προτείνεται αγωγή ή λαμβάνει χώρα απελμίνθωση κάθε 2-3 μήνες.

Echinococcus multilocularis

Η γάτα σπανίως απεκκρίνει με τα κόπρανα ωά και συνεπώς ο παρασιτισμός έχει χαμηλή επιδημιολογική σημασία.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μικροβιολογία
Κατηγορία:
Ανθελμινθική Θεραπεία στη Γάτα