ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο απώλειας αίματος από το γαστρεντερικό σωλήνα. Η εξέταση γίνεται με τη βοήθεια ενός άχρωμου αντιδραστηρίου της γουαγιακόλης, η οποία χρωματίζεται όταν αναμιχθεί με υλικό που περιέχει υπεροξειδάση, όπως η αίμη και το υπεροξείδιο του υδρογόνου. Η αιμοσφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη από την κατανάλωση κρέατος καθώς και η υπεροξειδάση που εμπεριέχεται σε φυτικές τροφές (π.χ. ραπανάκια, γογγύλια, λάχανο, ανθοκράμβη, εσπεριδοειδή, μπρόκολα) δυνατόν να δώσουν ψευδώς θετικά αποτελέσματα. Έτσι προτείνεται διαιτητική προετοιμασία για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν τη συλλογή δείγματος. Η δοκιμασία γουαγιακόλης απαιτεί συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης μεγαλύτερη από 10 mg/g κοπράνων, που αντιστοιχεί σε απώλεια αίματος περί των 10 mL ημερησίως. Σε περιστατικά που εμφανίζουν μικρότερη απώλεια αίματος, η αίμη αποδομείται στο παχύ έντερο και δίνει ψευδώς αρνητική αντίδραση. Εάν λοιπόν υπάρχει σοβαρή υποψία συστήνεται η εξέταση αρκετών και διαφορετικών δειγμάτων κοπράνων.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μικροβιολογία
Κατηγορία:
Κόπρανα