Καλλιέργειες Ούρων – Αρθρικού Υγρού

 

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΟΥΡΩΝ

ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΑΙΤΙΑ ΜΗ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΥΡΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥΡΙΑΣ

1. Ακριβής και έγκαιρη διάγνωση της λοίμωξης και του υπεύθυνου μικροοργανισμού καθώς και έλεγχος ευαισθησίας στα αντιβιοτικά.

2. Κατάλληλη συλλογή και επεξεργασία των δειγμάτων.

3. Ερμηνεία των αποτελέσματων σε συνδυασμό με τα κλινικά σημεία για αποτελεσματική θεραπεία.

 

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ

1. Σωστή λήψη και μεταφορά του δείγματος.

2. Ενοφθαλμισμός σε κατάλληλα θρεπτικά υλικά.

3. Επώαση.

4. Ανάγνωση και αξιολόγηση των καλλιεργημάτων με βάση τον τρόπο λήψης και την κλινική εικόνα.

5. Ταυτοποίηση και αντιβιόγραμμα.

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΟΥΡΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
1. Μη καλλιεργητικές μέθοδοι – Ανίχνευση πυουρίας και βακτηριουρίας

i. χημικές μέθοδοι – ταινίες πολλαπλών αντιδράσεων:

 • εστεράση λευκοκυττάρων
 • αναγωγή των νιτρικών σε νιτρώδη

ii. μικροσκοπική εξέταση ούρων:

 •  νωπό παρασκεύασμα
 • χρώση Gram
2. Καλλιεργητικές μέθοδοι

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΟΙΝΑ ΟΥΡΟΠΑΘΟΓΟΝΑ

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΟΥΡΩΝ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΥΛΛΛΟΓΗΣ

 

ΨΕΥΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Ψευδώς αρνητική ουροκαλλιέργεια:

 • Χρήση αντιβιοτικών
 • Τοπική χρήση αντισηπτικών
 • Υπερενυδάτωση
 • Σφάλμα εργαστηρίου – τεχνική, αξιολόγηση

2.Ψευδώς θετική ουροκαλλιέργεια:

 • Καθυστέρηση κατά τη μεταφορά
 • Σφάλματα κατά τη προετοιμασία του ασθενούς και τη λήψη του δείγματος
 • Υπερεκτίμηση του αποτελέσματος

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΑΡΘΡΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ
 • Αντισηψία του δέρματος με ιωδοφόρα ή 70% αλκοόλη.
 • Γενική εξέταση: συλλογή 2-2.5 ml υγρού σε σωληνάριο με ΕDΤΑ και καλή ανακίνηση.
 • Καλλιέργεια (αερόβια): 1 ml υγρού σε αποστειρωμένο σωληνάριο.
 • Καλλιέργεια (αναερόβια): 1 ml υγρού σε φιάλη αιμοκαλλιέργειας για αναερόβια (BACTEC PLUS Anaerobic).
 •  Όχι συλλογή με βαμβακοφόρους στυλεούς → ακατάλληλο δείγμα.

 

ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
 • Απολύμανση του πώματος της φιάλης με 70% ισοπροπυλική ή αιθυλική αλκοόλη και αντισηψία του σημείου φλεβοκέντησης με τα παραπάνω απολυμαντικά από το κέντρο προς την περιφέρεια για 2 min.
 • Αιμοληψία με σύριγγα και αλλαγή βελόνας για τον εμβολιασμό της φιάλης.
 • Φιάλες BACTEC PLUS Aerobic για αναζήτηση αερόβιων βακτηρίων και BACTEC PLUS Anaerobic για αναζήτηση αναερόβιων βακτηρίων.
 • Οι αιμοληψίες γίνονται κατά την άνοδο του πυρετού και εάν είναι δυνατόν πριν από τη λήψη αντιβιοτικών.
 • Συνεχής πυρετός: τουλάχιστον 2 αιμοκαλλιέργειες εντός 12 ωρών κατά προτίμηση πριν από τη λήψη αντιβιοτικών.

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΕΥΡΕΘΕΝΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ

Μέθοδοι αραίωσης αντιβιοτικών σε υγρά και στερεά θρεπτικά υλικά:

 • προσδιορισμός της ελάχστης ανασταλτικής πυκνότητας MIC – μέθοδος E-test ή αυτόματος αναλυτής
 • προσδιορισμός της ελάχιστης βακτηριοκτόνου πυκνότητας MBC

Έλεγχος ποιότητας αντιβιογραμμάτων με πρότυπα στελέχη

Κλινικές κατηγορίες/Ορισμοί:

 •  Ευαίσθητο (E)
 • Ανθεκτικό (Α)
 • Ενδιάμεσα Ευαίσθητο (ME)

 

ΑΙΤΙΑ ΑΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ IN VITRO ΚΑΙ IN VIVO ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

• Αποτυχία της δραστικής ουσίας να φθάσει στη θέση της λοίμωξης.

• Μειωμένη ανάπτυξη του μικροβίου in vivo λόγω αύξησης του χρόνου διπλασιασμού (γενεάς) από 20′ σε π.χ. 70′.

• Ανταγωνισμός των αντιβιοτικών στη θέση λοίμωξης.

• Ανάπτυξη αντοχής κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

 

ANTIBIOANTOXH

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΛΑΣΜΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ R FACTORS ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΖΕΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ Ε.coli
• Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ σύμφωνα με τις οδηγίες CLSI

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ St.aureus
• Μέθοδος διάχυσης δίσκων αντιβιοτικών σε άγαρ σύμφωνα με τις οδηγίες CLSI

 

TIPS

• Οι αντοχές αναπτύσσονται ραγδαία και ανεξέλεγκτα.

• Τα βακτήρια παράγουν νέα είδη ενζύμων για να επιβιώσουν ή νέα είδη παλαιών ενζύμων με διευρυμένες δυνατότητες αναστολής.

• Η σταδιακή ανάπτυξη αντοχών απαιτεί ορθολογική επιλογή εμπειρικών θεραπειών για τις πρώτες ημέρες και ταχεία εργαστηριακή διάγνωση.

• Αντιμικροβιακή συνέργια: Μία δόση αντιβιοτικού αρκεί για να επιλέξει ανθεκτικούς μ.ο. στη χλωρίδα του ασθενή.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μικροβιολογία
Κατηγορία:
Θετικές Καλλιέργειες Ούρων