Αιμοκαλλιέργεια

 

ΒΑΚΤΗΡΙΑΙΜΙΑ ή ΜΥΚΗΤΑΙΜΙΑ

Ορίζεται ως η παρουσία ζώντων βακτηρίων ή μυκήτων στην κυκλοφορία του αίματος.

 

S.I.R.S.

Σύνδρομο της συστηματικής φλεγμονώδους απόκρισης του οργανισμού. Για να διαγνωσθεί το Σύνδρομο αυτό πρέπει να πληρούνται τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια:

 

Άλλοι Δείκτες φλεγμονής
  • Φυσιολογικός αριθμός λευκών αιμοσφαιρίων αλλά >10% άωρες μορφές
  • Αυξημένα επίπεδα C-αντιδρώσας πρωτεΐνης (>2 SD της ανώτερης φυσιολογικής τιμής)

 

ΣΗΨΗ

Είναι το S.I.R.S. σχετιζόμενο με υποπτευθείσα ή τεκμηριωμένη λοίμωξη (θετική καλλιέργεια).

 

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Συνολικός όγκος αίματος
  • Λήψη επαρκούς ποσότητας αίματος ανάλογα με το είδος και το μέγεθος του ζώου (πχ 1 ml για γάτες και μικρόσωμα σκυλιά, 2-3 ml για μεγαλόσωμα σκυλιά).

 

Χρόνος λήψης και αριθμός αιμοκαλλιεργειών
  • Σε οξεία σήψη ή καταστάσεις που χρήζουν άμεσης χορήγησης αντιβιοτικών λαμβάνονται 2 – 3 αιμοκαλλιέργειες με τον μέγιστο όγκο, ταυτόχρονα ή με διαφορά λίγων λεπτών (ανά 15 με 20 min) και με διαφορετικές φλεβοκεντήσεις, πριν την αγωγή.
  • Σε περιστατικά διερεύνησης πυρετού αγνώστου αιτιολογίας, υποξείας βακτηριακής ενδοκαρδίτιδας ή συνεχούς βακτηριαιμίας ή μυκηταιμίας άλλης αιτιολογίας λαμβάνονται 3 ζεύγη αιμοκαλλιεργειών εντός 24ωρου.
  • Εάν ήδη χορηγείται αντιμικροβιακή αγωγή, η συλλογή συστήνεται να γίνει λίγο πριν την επόμενη δόση ή 4 ημέρες μετά το τέλος αυτής.

 

Αντισηψία δέρματος και φλεβοκέντηση
  • Λήψη αίματος υπό άσηπτες συνθήκες
  • Διατίθενται έτοιμες φιάλες κατάλληλες για καλλιέργεια αεροβίων ή αναεροβίων μικροβίων, μυκήτων και μυκοβακτηριδίων.
Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μικροβιολογία
Κατηγορία:
Αιμοκαλλιέργεια