Διαγνωστικές Δοκιμές-Αναπαραγωγή

Τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Vet In Progress plus -σε πλήρη αντιστοιχία με τις πλέον προηγμένες, εξειδικευμένες και αξιόπιστες εργαστηριακές μεθόδους, οι οποίες διενεργούνται στον δικό τους χώρο με πιστοποιημένο εργαστηριακό εξοπλισμό και αντιδραστήρια- προτείνουν τις παρακάτω δυναμικές διαγνωστικές δοκιμές. Αναφορικά με την Ενδοκρινολογία της Αναπαραγωγής, οι προσφερόμενες εργαστηριακές αναλύσεις τελούν υπό το πρότυπο διαπίστευσης ISO/IEC 17025. Συμμετέχουμε ανελλιπώς και με επιτυχία στα διεργαστηριακά σχήματα που διοργανώνει η European Society of Veterinary Endocrinology (EVE-QAS).

 

ΓΑΤΑ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΣΤΡΟΥ
 • Οιστραδιόλη ορού

Δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως αρχική προσέγγιση αρκεί να σημειωθεί ότι αυξημένες συγκεντρώσεις παρατηρούνται μόνο κατά το χρονικό διάστημα του πρόοιστρου και στις αρχές του οίστρου.

 • Δυναμική δοκιμή διέγερσης Προγεστερόνης

Αποτελεί εξέταση αναφοράς.

Πρωτόκολλο

 • Το πρώτο δείγμα πρέπει να συλλέγεται μεταξύ 1ης και 3ης ημέρας από την έναρξη συμπτωμάτων οίστρου.
 • Χορηγήστε 44 iu/kg hCG i.m.
 • Συλλογή δεύτερου δείγματος 7 έως 14 ημέρες αργότερα.
 • Είδος εξέτασης: Προγεστερόνη × 2.
 • Απαιτείται ορός.

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΣΤΡΟΥ

Δυναμική δοκιμή διέγερσης Οιστραδιόλης

Αποτελεί εξέταση αναφοράς

Πρωτόκολλο

 • Συλλογή πρώτου δείγματος.
 • Χορήγηση 2 μg/kg Buserelin/συνθετικής GnRH (Receptal, Intervet SP) i.m. ή 44 iu/kg hCG i.m.
 • Συλλογή δεύτερου δείγματος 2 ώρες αργότερα.
 • Είδος εξέτασης: Οιστραδιόλη × 2.
 • Απαιτείται ορός.

 

ΣΚΥΛΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΣΤΡΟΥ
 • Προγεστερόνη ορού

Δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως αρχική προσέγγιση. Σε ορισμένα περιστατικά με κλινικά σημεία οίστρου παρατηρούνται αυξημένες συγκεντρώσεις.

 • Οιστραδιόλη ορού

Δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως αρχική προσέγγιση αρκεί να σημειωθεί ότι άνοδο των επιπέδων αυτής σημειώνεται μόνο κατά το χρονικό διάστημα του πρόοιστρου και στις αρχές του οίστρου. Η μέτρηση της οιστραδιόλης χρησιμοποιείται και για την προσέγγιση περιστατικών Σερτολιώματος στους αρσενικούς σκύλους.

 • Δυναμική δοκιμή Οιστραδιόλης πριν και μετά τη χορήγηση hCG

Αποτελεί εξέταση αναφοράς.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΩΟΘΗΚΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΣΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΜΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΟΙΣΤΡΟΥ

Δυναμική δοκιμή Οιστραδιόλης πριν και μετά τη χορήγηση hCG

Αποτελεί εξέταση αναφοράς.

Πρωτόκολλο

 • Συλλογή πρώτου δείγματος.
 • Χορήγηση 2 μg/kg συνθετικής GnRH (Receptal, Intervet SP) i.m. ή 44 iu/kg hCG i.m.
 • Συλλογή δεύτερου δείγματος 2 ώρες αργότερα.
 • Είδος εξέτασης: Οιστραδιόλη × 2.
 • Απαιτείται ορός.

 

ΣΚΥΛΟΣ & ΓΑΤΑ
ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ/ «μη κατελθών όρχις» 

Δυναμική δοκιμή διέγερσης Τεστοστερόνης

 • Συλλογή πρώτου δείγματος.
 • Χορήγηση 2 μg/kg συνθετικής GnRH (Receptal, Intervet SP) i.m. ή 44 iu/kg hCG i.m.
 • Συλλογή δεύτερου δείγματος 1-2 ώρες αργότερα.
 • Είδος εξέτασης: Τεστοστερόνη × 2.
 • Απαιτείται ορός.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ στη σήμανση των δειγμάτων με βάση την ώρα δειγματοληψίας.
Το Εργαστήριο κατόπιν συνεννοήσεως δίνει τις  κατάλληλες πληροφορίες μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων.

 

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Ενδοκρινολογία
Κατηγορία:
Διαγνωστικές Δοκιμές