Εργαστηριακή Διερεύνηση Αποβολών / Θνησιγενών στο Σκύλο

 

ΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ – ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Brucella canis

  • Canine herpesvirus
  • Leptospira MAT
  • Neospora canis
  • Toxoplasma gondii

 

ΟΡΜΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

• FreeT4

• TSH

 

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΣΤΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ

* ΙΣΤΟΙ: πνεύμονες, πλακούντας, στομαχικό περιεχόμενο, νεφροί, ήπαρ, καρδιά, επινεφρίδια, καρδιακή παρακέντηση σε σωληνάρια με κόκκινο πώμα. Το υλικό θα πρέπει να λαμβάνεται όσο το δυνατό γρηγορότερα και να τοποθετείται σε ξεχωριστό στείρο περιέκτη. Μέγεθος άνω του 1 cm³.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μοριακή Βιολογία
Κατηγορία:
Εργαστηριακή Διερεύνηση Αποβολών / Θνησιγενών στο Σκύλο