ΑΝΟΣΟΪΣΤΟΧΗΜΕΙΑ – ΜΟΡΙΑΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

 

Η Ανοσοϊστοχημεία πέραν της διαφορικής διάγνωσης σε ορισμένους τύπους νεοπλασιών, κατέχει και σημαντική θέση στον προσδιορισμό προγνωστικών δεικτών μεταξύ των οποίων βρίσκονται εκείνοι, που το αποτέλεσμά τους κατευθύνει με μεγαλύτερη ακρίβεια την θεραπευτική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς ή συνεκτιμώνται στα επιμέρους στατιστικά μοντέλα για τον προσδιορισμό του προσδόκιμου επιβίωσης. Η ανοσοϊστοχημική μέθοδος βασίζεται στην ειδική δέσμευση μονοκλωνικών ή
πολυκλωνικών αντισωμάτων με ενδοκυττάρια ή εξωκυττάρια αντιγόνα, τα οποία
βρίσκονται στον υπό μελέτη ιστό. Πλέον, χρησιμοποιούνται κυρίως μονοκλωνικά αντισώματα, ειδικοί δείκτες και μικροσυστοιχίες ιστών.

Η Μοριακή Ιστοπαθολογία αποτελεί τη λογική ένταξη της Παθολογικής Ανατομικής στα πλαίσια της ευρύτερης προσπάθειας ανεύρεσης των μοριακών χαρακτήρων των νοσημάτων με σκοπό την ακριβέστερη διάγνωση, την ορθότερη εφαρμογή θεραπευτικού πρωτοκόλλου αλλά και τη σωστότερη πρόγνωση της φυσικής εξέλιξης της νεοπλασίας. Η αποτύπωση των ιδιαίτερων μορφολογικών χαρακτηριστικών κάθε νεοπλάσματος συνδυάζεται σε ολοένα και περισσότερες περιπτώσεις με το μοριακό προφίλ αυτού. Στην επιλογή των χημειοθεραπευτικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε κάθε περιστατικό, οι πιο αξιόπι­στοι δείκτες στόχου είναι περισσότερο οι μεταλλαγές παρά η ανώμαλη έκφραση γονιδίων.  Οι προτεινόμενες εξετάσεις γίνονται συνήθως μόνο μία φορά, αφού ακόμα και στην μετάσταση ο συνδυασμός των γονιδίων (γονότυπος) σπάνια αλλάζει.

Από τα Κτηνιατρικά Εργαστήρια Vet In Progress plus παρέχονται σε συνεργασία με εξειδικευμένο εργαστήριο του εξωτερικού όπου εφαρμόζονται μέθοδοι αναφοράς:

 • Ανοσοφαινοτύπηση Λεμφώματος στο ΣΚΥΛΟ ομάδα 3 Αντισωμάτων
 • ΑνοσοφαινοτύπησηΛεμφώματοςστοΣΚΥΛΟκαι polymerase chain reaction for antigen receptor rearrangement PARR R
 • Ανοσοφαινοτύπηση Λεμφώματος στη ΓΑΤΑ ομάδα 3 Αντισωμάτων
 • ΑνοσοφαινοτύπησηΛεμφώματοςστηΓΑΤΑκαι polymerase chain reaction for antigen receptor rearrangement PARR R
 • Ανοσοϊστοχημεία με μεμονωμένους δείκτες ή ομάδες κατόπιν συστάσεως Παθολογοανατόμων
 • Δείκτης κυτταρικού πολλαπλασιασμού Ki67 ως προγνωστικός δείκτης Mαστοκυτώματος στο ΣΚΥΛΟR
 • Ki67 και AgNOR (προσδιορισμός της περιοχής οργανώσεως πυρηνίσκου) ως προγνωστικοί δείκτες Mαστοκυτώματος στο ΣΚΥΛΟR
 • Ki67, AgNOR, KIT, c-Kit mutation PCR R πρόγνωση και θεραπεία Μαστοκυτώματος
 • Feline Intestinal Lymphoma R – Πρόγνωση και Θεραπεία
 • Melanoma R – Πρόγνωση
 • Melanoma R – Πρόγνωση και Θεραπεία
 • C-kit PCR R

R (μέθοδος αναφοράς)