ΙστοπαθολογίαFINN PATHOLOGISTS THE VETERINARY PATHOLOGISTS – ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

Πραγματοποιούνται εξετάσεις σε ιστολογικό υλικό όλων των τύπων, τόσο προερχόμενων από χειρουργικά δείγματα όσο και από βιοψίες. Εάν κριθεί αναγκαίο, η ιστολογική εξέταση συχνά ακολουθείται και συνεπικουρείται από εξειδικευμένες μεθόδους όπως:

  • Ανοσοϊστοχημεία
  • Μοριακή Βιολογία