Κακοήθης Καταρροϊκός Πυρετός

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΗΘΗ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟΥ ΠΥΡΕΤΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ

 

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μηρυκαστικά
Κατηγορία:
Κακοήθης Καταρροϊκός Πυρετός