Βιολογικοί Δείκτες Νοσημάτων

 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
Μεταβολισμός πρωτεϊνών
 • Αιματοκρίτης
 • Αλβουμίνη
 • Ηλεκτροφόρηση Σφαιρινών
 • BUN
Ενεργειακό ισοζύγιο
 • ΒΗΒΑ
 • Γλυκόζη
 • Χολοστερόλη
 • NEFA
 • BUN
Ηπατικής Λειτουργίας
 • AST/ SGOT
 • γ-GT
 • Τριγλυκερίδια
Μεταβολισμός Ανόργανων Στοιχείων
 • Ασβέστιο
 • Ανόργανος Φώσφορος
 • Μαγνήσιο

 

ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ
Υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας με το εξεταζόμενο ζώο και συστήνεται θεραπεία ή / και περαιτέρω διερεύνηση

ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
– Έλεγχος πιθανών προβλημάτων διαχείρισης μονάδας
– Πρόληψη

• ΙΔΙΟ ΔΕΙΓΜΑ ο————–ο ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
• ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΣ
• ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ
• ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ

Ποιος είναι ο ικανός αριθμός αγελάδων από την κατάλληλη ευπαθή ομάδα ?

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ NEFA ΚΑΙ ΒΗΒΑ

• ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΤΟΚΕΤΟ

• ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ 2 ΠΡΩΤΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛ/ΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

• NEFA > 0.4 ΜΜΟL/L ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 2 ΒΔΟΜΑΔΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΤΟΚΕΤΟ

 • 2-4 ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 • 1.8 ΑΥΞΗΣΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΟΥΝΤΑ
 • 2 ΦΟΡΕΣ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 60 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΑΚ/ΓΗ ΚΑΙ 1.5 ΦΟΡΕΣ ΚΑΘΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ
 • ΑΠΩΛΕΙΑ 1.2 KGR ΓΑΛΑΚΤΟΣ/ΉΜΕΡΑ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ 120 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ

• ΒΗΒΑ > 1200-1400 μMOL/L ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΓΑΛ/ΓΗΣ

 • 3-8 ΑΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΗΝΥΣΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΑ
 • ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ Τ.Σ
 • ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
 • ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑΣ

 

ΩΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

• NEFA → πριν τη λήψη τροφής

• ΒΗΒΑ→ 4-5 ώρες μετά τη λήψη τροφής

• Ca → 12-24 μετά τον τοκετό

• BUN → 3 ώρες μετά τη λήψη υψιπρωτεϊνικού τηρεσίου

 

TIPS

• 50% ΤΟΥ Ca ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΜΕ ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ

• ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΡΟΥ Ή ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

• ΓΛΥΚΟΖΗ – ΑΜΕΣΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΕΡΥΘΡΩΝ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΡΟ

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Μηρυκαστικά
Κατηγορία:
Βιολογικοί Δείκτες Νοσημάτων