Νοσήματα Αναπαραγωγικού Συστήματος

 

ΤΑ ΠΛΕΟΝ ΣΥΝΗΘΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΤΟΞΙΚΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΕΣ

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Χοίροι
Κατηγορία:
Νοσήματα στο Αναπαραγωγικό Σύστημα