Προγεστερόνη και Αναπαραγωγή στον Σκύλο

1. ΩΟΘΥΛΑΚΙΟΡΡΗΞΙΑ – ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ

• Ποσοτικός προσδιορισμός της προγεστερόνης κάθε 2-3 ημέρες ξεκινώντας από την 3η-5η ημέρα από την έναρξη των συμπτωμάτων.

• Η αρχική συγκέντρωση της προγεστερόνης κατά κανόνα είναι < 1.0 ng/mL έως και την προηγούμενη του μεσοκύκλιου κύματος της LH ημέρα.

• Την ημέρα κορύφωσης της LH η συγκέντρωση της προγεστερόνης στον ορό προσεγγίζει τα 2-3 ng/mL.

• Η ωοθυλακιορρηξία συμβαίνει όταν τα επίπεδα της προγεστερόνης είναι μεταξύ 5-10 ng/mL.

 

2. ΤΟΚΕΤΟΣ

• Περίπου 48 ώρες πριν την έναρξη η συγκέντρωση της προγεστερόνης στον ορό μειώνεται στα 2.0 ng/mL και 24 ώρες προ του τοκετού μετρώνται συγκεντρώσεις της τάξης του 1.0 ng/mL.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Ενδοκρινολογία
Κατηγορία:
Προγεστερόνη και Αναπαραγωγή στο Σκύλο