Συγγενής Μακροκυτταρική Θρομβοκυτοπενία στον Σκύλο

Οφείλεται σε μετάλλαξη του γονιδίου που κωδικοποιεί τη β1-τουμπουλίνη και έχει τεκμηριωθεί σε αρκετές φυλές σκύλων:

• Cavalier King Charles Spaniel (βάσει ερευνών η εν λόγω μετάλλαξη στα CKCS επικρατεί στο 90% του πληθυσμού)

• Norfolk Terrier

• Cairn Terrier

• Labrador Retriever

• Poodle

• English Toy Spaniel

• Shih Tzu

• Chihuahua

• Maltese

• Jack Russell

• Boxer

• Cocker Spaniel και

• Bichon Frise

Οδηγεί σε ανεπαρκή κατάτμηση του κυτταροπλάσματος των μεγακαρυοκυττάρων με αποτέλεσμα την παραγωγή μειωμένου αριθμού γιγαντοαιμοπεταλίων. Σε ασυμπτωματικούς σκύλους CKCS και Norfolk Terrier ο αριθμός των αιμοπεταλίων που έχει καταμετρηθεί με αυτόματους αιματολογικούς αναλυτές ή / και με οπτική αρίθμηση (περιφερικό επίχρισμα) κυμαίνεται από 30 έως 150 x 10³/μL. Στα Greyhounds ο συνήθης αριθμός των αιμοπεταλίων κυμαίνεται από 80 έως 295 x 10³/μL, αγνώστου μέχρις σήμερα αιτιολογίας.

Συνεπώς σε σκύλους των παραπάνω φυλών με σημαντική μείωση PLTs και εφόσον εμφανίζουν αιμορραγικές και λοιπές εκδηλώσεις όπως πετέχειες – εκχυμώσεις, ρινορραγία, ουλορραγία, γαστρεντερική αιμορραγία, αιματουρία, κόπωση, αναιμική συμπτωματολογία, συστήνεται παραιτέρω διερεύνηση.

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Αιματολογία
Κατηγορία:
Συγγενής Μακροκυτταρική Θρομβοκυτοπενία στο Σκύλο