3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Κτηνιατρικής Παραγωγικών Ζώων & Υγιεινής Τροφίμων

3ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΖΩΩΝ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Βιοχημικοί και αιματολογικοί παράμετροι ως εργαλεία διαχείρισης και ως βιολογικοί δείκτες νοσημάτων κατά την μεταβατική περίοδο των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων

 

Μπιτχαβά Β. Δήμητρα
Κτηνίατρος, Ελεύθερος επαγγελματίας,
Κτηνιατρικά εργαστήρια Vet In Progress plus, Μαρκόπουλο Μεσογείων)

 

Βιοχημικοί και αιματολογικοί παράμετροι έχουν ευρύτατα χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση της διατροφικής κατάστασης των αγελάδων στη μεταβατική περίοδο. Οι εργαστηριακές αναλύσεις αφορούν κυρίως τον αιματοκρίτη, την αιμοσφαιρίνη, την γλυκόζη, το άζωτο ουρίας, την αλβουμίνη, τις ολικές πρωτεΐνες, NEFA, BHB, τη φρουκτοζαμίνη, τη χολοστερόλη, τον ανόργανο φώσφορο, AST, SDH, GLDH, γGT, ασβέστιο ολικό και μαγνήσιο.

Επίσης με βάση μελέτες πεδίου η χρήση ιδιαίτερα κάποιων εξ αυτών ως βιολογικούς δείκτες για την κατάσταση της υγείας τόσο σε επίπεδο εκτροφής όσο και σε ατομικό αναφορικά με τη διάγνωση υποκλινικών νοσημάτων, έχει αυξηθεί την τελευταία δεκαετία.

Πέραν της σωστής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων ως μέρος της διερεύνησης από την πλευρά του κλινικού κτηνιάτρου για την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων, θα ασχοληθούμε κυρίως με τα υποκείμενα σφάλματα.

Αυτά αφορούν κυρίως τον αριθμό των ζώων που εξετάζονται, το χειρισμό των δειγμάτων, το χρόνο συλλογής των δειγμάτων και τέλος την ακολουθούμενη μεθοδολογία τόσο στην εκτροφή όσο και στο εργαστήριο καθώς και το αναλυτικό σφάλμα που αυτή εμπεριέχει.