6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς – Βακτηριακή αρθρίτιδα σε 32 σκύλους

6ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

Βακτηριακή αρθρίτιδα σε 32 σκύλους: μικροβιολογικές εξετάσεις και οι συχνότεροι απομονωθέντες μικροοργανισμοί.

 

Μπιτχαβά Β. Δήμητρα
Κτηνίατρος, Ελεύθερος επαγγελματίας,
Κτηνιατρικά εργαστήρια Vet In Progress plus, Μαρκόπουλο Μεσογείων

 

Εισαγωγή

Η μακροσκοπική και κυτταρολογική εξέταση του αρθρικού υγρού είναι δυνατόν να υποδηλώσει βακτηριακή αρθρίτιδα αλλά δεν είναι πάντα εφικτό να τη διαφοροποιήσει από την ανοσολογικής αιτιολογίας φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της χρήσης των καλλιεργειών για την ορθή θεραπευτική αντιμετώπιση της βακτηριακής αρθρίτιδας καθώς και η αναφορά των συχνότερων απομονωθέντων βακτηρίων.

 

Υλικά και μέθοδοι

Εξετάσθηκαν 32 σκύλοι μεγαλόσωμων κυρίως φυλών, ηλικίας 4-10 ετών, ανεξαρτήτως φύλου. Οι 26 εξ αυτών εμφάνιζαν μονοαρθρική προσβολή με στοιχεία φλεγμονής όπως ερυθρότητα, θερμότητα, οίδημα και πόνο ενώ οι υπόλοιποι παρουσίαζαν πολυαρθρίτιδα και πυρετό. Οι εργαστηριακές εξετάσεις περιελάμβαναν καλλιέργειες αρθρικού υγρού και όπου κρίθηκε απαραίτητο, αίματος καθώς και χρώση GRAM. Ο τρόπος συλλογής του αρθρικού υγρού έγινε με τη χρήση περιεκτών BACTEC PLUS Aerobic για αναζήτηση αερόβιων βακτηρίων και BACTEC PLUS Anaerobic για αναζήτηση αναεροβίων

 

Αποτελέσματα

Τέθηκε διάγνωση βακτηριακής αρθρίτιδας, η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν ιατρογενής, αφού σε 22 περιστατικά είχε προηγηθεί χειρουργείο στην πάσχουσα άρθρωση. Σε 6 σκύλους τόσο η καλλιέργεια αρθρικού υγρού όσο και η καλλιέργεια αίματος ήταν θετική σε Gram (+) βακτήρια και όλα τα ζώα ήταν εμπύρετα. Με βάση τη συχνότητα απομονώθηκαν Staphylococcus spp σε ποσοστό 63%, Streptococci group A and B στο 22% καθώς και Gram(-) βακτήρια (E.coli, P. aeruginosa) στο 15%, ενώ δεν υπήρξε μικτό καλλιέργημα. Επιπροσθέτως η χρώση GRAM ήταν θετική σε ποσοστό 70% στα Gram (+) και 60% στα Gram (-) βακτήρια.

 

Συμπεράσματα

Η ανάλυση του αρθρικού υγρού σε περιπτώσεις βακτηριακής αρθρίτιδας θα πρέπει να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό του υπεύθυνου παθογόνου μικροοργανισμού με άμεση χρώση Gram, απομόνωσή του από καλλιέργειες αρθρικού υγρού καθώς και αιμοκαλλιέργειες όπου κριθεί αναγκαίο.