Ειδική Προστατική Εστεράση – CPSE

Η Καλοήθης Υπερπλασία του Προστάτη είναι η πλέον συχνή διαταραχή του προστάτη αδένα και παρατηρείται είτε μακροσκοπικά είτε μικροσκοπικά σε σχεδόν 50% των μη στειρωμένων αρσενικών σκύλων άνω των 5 ετών και σε ποσοστό τουλάχιστον 90% σε σκύλους άνω των 7 ετών.

 

ΑΡΧΗ

Η εξέταση αφορά τη μέτρηση μίας ορμόνης που εκκρίνεται από τα επιθηλιακά κύτταρα του προστάτη, υπό τον έλεγχο των ανδρογόνων. Ανιχνεύεται στο σπέρμα, του οποίου αποτελεί φυσιολογικό συστατικό αντιπροσωπεύοντας > 90% των πρωτεϊνών του προστατικού υγρού, καθώς και στο αίμα. Κατά τη διάρκεια της υπερπλασίας των κυττάρων η συγκέντρωσης της CPSE στον ορό αυξάνει ενδεικτικά.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
  • Προληπτικός έλεγχος – Ηλικιωμένα ζώα.
  • Διάγνωση – Συμπτώματα υπερπλασίας του προστάτη ή υπερανδρογονισμού.
  • Παρακολούθηση θεραπευτικής αγωγής.

 

ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ
  • Ορός ή ηπαρινισμένο πλάσμα > 0,3 mL.
  • ΟΧΙ ιδιαίτερες απαιτήσεις κατά τη μεταφορά.

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Ανοσολογία
Κατηγορία:
Ειδική Προστατική Εστεράση - CPSE