Τοξοπλάσμωση

ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΞΟΠΛΑΣΜΩΣΗΣ ΣΕ ΓΑΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ  Ή / ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΑΣΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

 • Νόσημα των ζώων αλλά και του ανθρώπου με παγκόσμια εξάπλωση.
 • Ζωονόσος.
 • Αίτιο: Toxoplasma gondii ενδοκυττάριο πρωτόζωο.
 • Τελικός, αλλά και ενδιάμεσος ξενιστής, η γάτα και άλλα αιλουροειδή.
 • Ενδιάμεσοι ξενιστές διάφορα είδη ζώων και ο άνθρωπος.

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΣΙΤΟΥ

 

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Ι.Ε
 • Απομόνωση παρασίτου.
 • Άμεση ανίχνευση του παρασίτου σε ιστούς , επιχρίσματα και βιολογικά υλικά.
 • Μοριακές τεχνικές.
 • Ανίχνευση αντισωμάτων.
  I. Εξούδετερωτικές ( Sabin-Feldman Dye Test)
  II. Εμμεσος ανοσοφθορισμός ( IFA)
  III. Συγκολλητινοαντιδράσεις (DA, AC/HS)
  IV. Ανοσοενζυματικές (ELISA)

 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 7Ο ΟΙΚΟΣΙΤΩΝ ΓΑΤΩΝ
 • Χρονικό διάστημα 1 έτους.
 • Ηλικία ζώων 1 έως 9 ετών ανεξαρτήτου φυλής.
 • Αιτιολογία:
  I. Διαφορική διάγνωση κλινικού νοσήματος σε γάτα
  II. Προληπτικά

 

AKOΛOYΘOYMENH ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • Προσδιορισμός ειδικών IgG αντισωμάτων
  I. Προσδιορισμός ειδικών IgG αντισωμάτων
  II. Προσδιορισμός ειδικών IgM αντισωμάτων
 • PCR σε δείγματα κοπράνων

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

 

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ IGG / IGM

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ PCR ΣΕ ΔΕΙΓΜΑ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΑΤΩΝ

• Αρνητική → 62 αρνητικό σε IFA – IgG/M
• Θετική → 4 με τίτλο IFA – IgG 1/200
• Θετική → 3 με τίτλο IFA – IgG 1/400
• Θετική → 1 με τίτλο IFA – IgM 1/100

Εργαστήρια:
Vet in Progress Plus
Υπηρεσία:
Ανοσολογία
Κατηγορία:
Τοξοπλάσμωση