13ο Πανελλήνιο Κτηνιατρικό Συνέδριο

13ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚO ΣΥΝΕΔΡΙO

 

Ανίχνευση της τοξοπλάσμωσης σε 70 γάτες
με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού και της Real-Time PCR

 

Δήμητρα Μπιτχαβά, Θεοδώρα Ειρήνη Αδάμ,
Κατερίνα Σπηλιώτη, Κωνσταντίνα Μπιτχαβά

 

Η τοξοπλάσμωση οφείλεται στο παράσιτο Toxoplasma gondii και είναι η πιο συχνή παρασίτωση παγκόσμια που προσβάλει τα ζώα αλλά και τον άνθρωπο. Οι γάτες είναι τα μόνα ζώα που μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον με ωοκύστεις του παρασίτου.

Η μόλυνση με το παράσιτο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για ανοσοκατεσταλμένα άτομα και καρκινοπαθείς καθώς και για εγκύους.

Στην παρούσα εργασία έγινε ανίχνευση των αντισωμάτων κατά του παρασίτου στο αίμα 70 γατών με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού (IgG και IgM αντισώματα) και παράλληλα ανίχνευση του παρασίτου στα κόπρανα με τη μέθοδο της real-time PCR.

Από τις 70 γάτες που εξετάστηκαν, οι 46 ήταν θετικές σε IgG αντισώματα και από αυτές οι 19 είχαν και IgM αντισώματα.

Με τη μέθοδο της real-time PCR, βρέθηκαν αυγά του παρασίτου σε 3 γάτες θετικές σε IgG, σε μια γάτα θετική σε IgG και IgM και 4 γάτες αρνητικές με τη μέθοδο του ανοσοφθορισμού.

Τα αποτελέσματα δεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά στην κατάλληλη μέθοδο ανίχνευσης των γατών οι οποίες απελευθερώνουν τα αυγά του παρασίτου στο περιβάλλον.