5ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς

5ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

Επίδραση της προαναισθητικής νηστείας στη μεταβολική απάντηση του οργανισμού στο χειρουργικό τραύμα, σε σκύλους που υποβάλονται σε ορθοπαιδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις.
Προκαταρτικά αποτελέσματα.

 

Τσομπαvίδου Π. (1), Κοζάκος Γ. Μ. (2), Σάββας Ι.(2), Robben J.(3), Μπιτχαβά Δ.(4)
1. Κτηνίατρος, MSc, Υποψήφια διδάκτορας, Μονάδα Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας,
Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α. Π. Θ.
2. Κτηνiατρος, PhD, Επίκουρος Καθηγητής, Μονάδα Αναισθησιολογίας & Εντατικής Θεραπείας,
Κλινική Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Α. Π. Θ.
3. Κτηνίατρος, PhD, DECVΙM, Αναπληρωτής Καθηγητής, Μονάδα Εντατικής Θεραπείας,
Τομέας Ζώων Συντροφιάς, Τμήμα Κτηνιατρικής, Ουτρέχτη, Ολλανδία
4. Κτηνίατρος, MSc, Ελεύθερος επαγγελματίας, Κτηνιατρικά εργαστήρια “VET ΙΝ PROGRESS”, Μαρκόπουλο Αττικής

 

Εισαγωγή

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η διερεύνηση της επίδρασης της προαναισθητικής νηστείας στην μεταβολική απάντηση του οργανισμού σε ορθοπαιδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις στον σκύλο.

 

Υλικά και μέθοδοι

Εικοσιτέσσερις σκύλοι που προγραμματίστηκαν για ορθοπαιδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα σε τρεις ομάδες. Στα ζώα της ομάδας Α χορηγήθηκε κοινή κονσερβοποιημένη τροφή σε ποσότητα ίση με το 1/2 των ημερήσιων αναγκών σε ενέργεια τρεις ώρες πριν τη χορήγηση προνάρκωσης, στην ομάδα Β χορηγήθηκε ίδια τροφή σε ποσότητα ίση με το 1/4 των ημερήσιων αναγκών τρεις ώρες πριν, και τέλος στην ομάδα Γ ποσότητα ίση με το 1/2 των ημερήσιων αναγκών 12 ώρες πριν.

Για την εκτίμηση της μεταβολικής απάντησης του οργανισμού πραγματοποιούνταν σε κάθε ζώο μετρήσεις των συγκεντρώσεων της ινσουλίνης, κορτιζόλης και γλυκόζης: πριν τη χορήγηση του γεύματος ελέγχου (t1), πριν την προνάρκωση (t2), μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης (t3), έξι ώρες μετά το τέλος της χειρουργικής επέμβασης (t4), 24 ώρες μετά τη δεύτερη αιμοληψία (t5).

 

Αποτελέσματα

Την χρονική στιγμή t5 η ομάδα Γ είχε υψηλότερη συγκέντρωση ινσουλίνης και γλυκόζης συγκριτικά με τις άλλες δυο ομάδες. Σε σχέση με την ομάδα Β η διαφορά στην ινσουλίνη ήταν και στατιστικά σημαντική. Επίσης, καθ όλη την δι- και βραχεία μετεγχειρητική περίοδο (t2- t4) η ομάδα Γ εμφάνιζε υψηλότερη τιμή ινσουλίνης. Αναφορικά με τη διακύμανση της τιμής της συγκέντρωσης της κορτιζόλης οι 3 ομάδες δεν διέφεραν μεταξύ τους.

 

Συμπεράσματα

Η δωδεκάωρη προεγχειρητική νηστεία σε σκύλος που υποβάλλονται σε ορθοπαιδικές και νευροχειρουργικές επεμβάσεις συμβάλλει στην ανάπτυξη αντίστασης στην ινσουλίνη. Αντίθετα. η τρίωρη προεγχειρητική νηστεία φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στην μεταβολική απάντηση του οργανισμού στο χειρουργικό τραύμα.