6ο Forum Κτηνιατρικής Ζώων Συντροφιάς – Θετικές Καλλιέργειες Ούρων

6ο FORUM ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

 

Θετικές καλλιέργειες ούρων: κυριότερη αιτία μη ορθής χρήσης αντιβιοτικών στην καθημερινή κτηνιατρική πράξη.

 

Μπιτχαβά Β. Δήμητρα
Κτηνίατρος, Ελεύθερος επαγγελματίας,
Κτηνιατρικά εργαστήρια Vet In Progress plus, Μαρκόπουλο Μεσογείων

 

Εισαγωγή

Τα ούρα αποτελούν το πλέον συχνό δείγμα που αποστέλλεται για καλλιέργεια σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο. Ο κτηνίατρος συχνά αντιμετωπίζει διλλήματα που αφορούν στη διαχείριση του θετικού αποτελέσματος σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι κλινικών σημείων λοίμωξης του ουροποιητικού, το ιστορικό καθώς και τον τρόπο συλλογής του δείγματος. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η επισήμανση της χρησιμότητας των καλλιεργειών στην ορθή αντιμετώπιση των περιστατικών.

 

Κλινικά περιστατικά

Η μελέτη αφορά σε 99 σκύλους με βακτηριουρία, καταγεγραμμένο ιστορικό και κλινική εικόνα για χρονικό διάστημα 6 μηνών. Στο σύνολο, το 70% αφορούσε συλλογή ούρων με κυστοκέντηση και 30% με ουροκαθετήρα.

 

Αποτελέσματα

Από τους 99 σκύλους οι 32 παρουσίασαν ασυμπτωματική βακτηριουρία με απομονωθέντες μικροοργανισμούς κυρίως Escherichiacoli, Enterobacteriaceae, Pseudomonasaeruginosa Enterococcus species, Gram-αρνητικοί βάκιλοι και τέλος μικτό καλλιέργημα ενώ 71 έλαβαν θεραπεία με βάση το αντιβιόγραμμα.

 

Συμπεράσματα

Δείγματα ούρων για καλλιέργεια αποστέλλονται συχνά σε ένα μικροβιολογικό εργαστήριο και σε πολλές περιπτώσεις από ζώα που δεν εμφανίζουν κλινικά σημεία ουρολοίμωξης. Η χρήση αντιβιοτικών θα πρέπει να γίνεται με προσοχή μιας και ενέχεται ο κίνδυνος ανάπτυξης αντιβιοαντοχής. Το εργαστήριο οφείλει να τηρεί την ενδεδειγμένη πολιτική ποιότητας τόσο κατά το χειρισμό όσο και κατά τη μεταφορά των δειγμάτων, δίνοντας κατάλληλες οδηγίες ώστε να αποφεύγονται οι ψευδώς θετικές καλλιέργειες. Επίσης θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση επαφή με τον κτηνίατρο ώστε να επισημανθούν τυχόν επιμολύνσεις που οφείλονται στον τρόπο λήψης των ούρων, όπως κατά τη φυσική ούρηση.